Andlig  Fotzon Healing

Andlig Fotzon healing är  utarbetad  och testat av mig själv och fungerar på samma sätt som zonterapi i fysisk och bygger på ett samband mellan olika zoner på fötterna som motsvarar olika delar av kroppen.

Genom massage på dessa zoner söker man upptäcka och behandla olika störningar.
Metoden utgår från att alla delar av kroppen motsvaras av reflex zoner, som är belägna på fötterna. Genom att med tryck eller massage behandla resp. område på foten söker man påverka motsvarande område av kroppen.

Fotzon healing är en alternativ medicin där man genom enbart 'andliga' metoder behandlar sjukdomar. Fotzont healing  medför ökad blodgenomströmning, vilket  ökar kroppens egen läkningsförmåga den lindra också  smärta och löser upp blockeringar av energi genom att öka cirkulation 

De helande energierna aktiverar jag med  mitt sinne och använder avancerat healing för att trycka på de punkter  som  behövs för att lindra smärta och att kropp och själ  kommer i balans. Jag kan oftast  känna var blockeringar finns  i kroppen och ta bort de. Andlig fotzon energi hjälper vid  migrän, allergier, förstoppning ,trötta fötter ,dåligt blodcirkulation i fötterna och andra besvär. Fotzon healing  är ett hjälpmedel för att  vitalisera kroppen och  öka välbefinnande genom att hitta rätt punkt på kroppen och sedan använda den  för att balansera ut yin och yang så att dessa två krafter arbetar i harmoni. Alla kroppens meridianer slutar i fötterna och därför sker det någon form av kristallisering i fötterna när flödet inte fungerar.

 

 

 

tillbaka

 

 

 

©  Nanna. All rights reserved.