Silver Violetta Flamman

 

Silvervioletta Flamman det är mycket stark andlig energi som förvandlar vår negativa karma till positiv energi.

 Den gavs till oss genom mästaren för Vattumannens tidsålder Saint Germain

De som regelbundet använder den silver violetta flamman i  meditationer kan uppleva

hur positiva känslor som förlåtelse, tolerans, hopp, glädje, diplomati och
själsligt helande bli förstärkt.

Med den silver violetta flamman dina smärtsamma minnen från det förflutna bli helade  och din relation problem bli löst.

Denna energi kan även användas för att rena din aura och chakran.

Du kan använda silver violetta flamman  för att hela dig själv och andra

 

 

 

 

 

 

 

© Nanna All rights reserved.