Reiki 1-2-Master

 

Reiki 1
den är för alla som vill förstå reiki och aktivera sin förmåga

att hela sig själva, sin familj, vänner, barn och djur

 Reiki 2


Den är för alla som har reiki första graden och som vill fördjupa sina

kunskaper om sitt praktiska utövande av reiki.

Andra graden inkludera distanshealing och är nödvändigt

om man vill utöva reiki professionellt

Reiki  Master


Denna nivå är för erfarna professionella utövare som har fullgjort

de nivåerna och nu vill undervisa andra i reiki.

 

 

 

 

tillbaka

 

©  Nanna. All rights reserved.