Om Chakra

Allt i universum består av energi. Våra chakran och deras färger representerar universum struktur och kvaliteter. Ordet chakra kommer från Indiens sanskrit och betyder "hjul av virvlande energi. Kroppen har sju stora chakran, de sju chakrana är placerade i det eteriska energifältet som roterar i olika takt. Rotchakra som kalla också Baschakra roterar långsamt medan Kronchakra på högsta nivå. Chakranas energi sträcker sig genom våra eteriska, astrala, mentala och vårt andliga energifält. Varje chakra stimuleras av sin egen färg och en rad ädelstenar för specifika användningsområde. Storlek och ljusstyrka varierar med individens utveckling, fysisk kondition, energi nivå, sjukdom eller stress. Balans mellan chakran leder till livskraft och hälsa, Obalans utrycker sig i fysiska eller psykiska sjukdom. Varje chakra har sin motsvarighet i ett fysiskt organ. Om chakra inte är i balans blockeras livskraft energi. Man känner sig slö, trött, ur balans eller deprimerad. Detta tillstånd kan påverka inte bara den fysiska kroppen men även den mentala kroppen och man känner rädsla, oro och tvivel. En chakrabalansering syftar till att harmonisera, balansera och göra oss mer närvarande till kropp och själ. Chakrabalansering ökar inre energin, välbefinnandet, minskar inre stress, minskar trötthet, nedstämdhet, ökar koncentrationsförmågan, löser energiblockeringar som leder till tillfrisknande och stärker immunförsvaret

 Första Chakrat _Rotchakrat /Baschakrat

Chakra har röd färg och styr vitaliteten, den finns i ryggmärgen i svansbenet tre yttersta kotor och står för stabilitet och förmågan att stå med båda fötterna på jorden. Baschakrat hör samman med tjocktarmen och ändtarmen. Det har också till viss del ansvar för njurarnas funktion som rensar kroppen från avfallsprodukter.

 Andra Chakrat Bukchakrat

Bukchakrat sitter ungefär fyra fingrars bredd under naveln med ursprung i korsryggs märg och hör ihop med äggstockar och testiklar, med urinblåsan och njurarna. Den har inflytande över sexualitet och sensualism. Färgen för Rotchakrat är röd och tonen är C.

 Tredje Chakrat - Solarplexus

Solarplexoschakrat är beläget vid ryggradsmärgen i samma nivå som mellangärdet. Solarplexus står i relation till lever, gallblåsan, magen, mjälten och tunntarmen. Färgen för chakrat är gul och tonen E

 Fjärde Chakrat - Hjärtchakrat

Hjärtchakrat sitter mitt i bröstbenet i nivå med bröstvårtorna. Hjärtchakrat hör samman med hjärta och armarna och styr över hjärta, blod, lungor och cirkulationssystem. Färgen för hjärtchakrat är ljust Lövgren och tonen är F.

 Femte Chakrat - -Halschakrat

Halschakrat hör ihop med lungorna. Kritik och dömande sitter i halschakrat. Blockeringar uppstår vid självförnekelse och oförmåga att kommunicera eller utrycka behov. Färgen för chalschakrat är ljust himmelsblå och tonen är G.

Sjätte Chakrat - Pannchakrat eller det tredje ögat

Sjätte chakra återfinns i hjärnan, ett par centimeter innanför pannbenet och mitt i mellan ögonbrynen. Det representerar intuition, klärvoajans, insikt, idealism och förmåga att visuellt skapa en inre bild av den framtid som önskas. Med hjälp av tredje ögat ser vi det mer subtila i omgivningen.  Färgen är indigo och tonen är A.

 Sjunde Chakrat - Kronchakrat

Kronchakrat har sitt ursprung i hjärnan. Det sjunde chakrat står för högre andliga värderingar. Kronchakrat påverkar det centrala nervsystemet. Färgen är violett och tonen H.

 Yin och Yang

Varje chakra har en positiv eller negativ elektromagnetisk laddning. Yang energin maskulin är positiv, aktiv, utåtriktad, bestämd, intellekt. (vänstra hjärnhalva)Hals, panna och kronchakrana har negativ elektrisk laddning eller Yin energin -femininnegativ, passiv, inåtvänd och tillbakadragen (höger hjärnhalva)Hjärtchakrat har ingen elektrisk laddning alls. Det är helt neutralt. Det kärleksfulla hjärtat har till uppgift att förena och balansera negativt laddade övre chakran och positivt laddade undre chakran. Reiki är en teknik som utvecklas för att skapa inre och yttre balans.

 

 

 

 

 

 

tillbaka

 

©  Nanna. All rights reserved.