Om Aura

Auran är ett energifält som omger allt levande, även födoämnen och vatten och strålar ut ett par decimeter från kroppen Auror kan ha olika färger, och färgen sägs kunna berätta saker om föremål. Auran kan variera både i storlek och frekvens beroende bl.a. på hälsa, sinnesstämning och energipåverkan första lager omsluter kroppen ca 2 cm från kroppen och kallas suprafysik kropp. Människor brukar få blockeringar i sina energiflöden vilka orsakar trötthet, stress eller utbrändhet; detta leder i sin tur tillolika slags sjukdomar. Nästa lager av energi är äggformat och omsluter både den fysiska och suprafisiska kroppen. Det är enormt viktigt att vi bearbetar dem laddade känslor som vi upplever under dagen annars lagras de och skapar som sagt blockeringar och sjukdomar i våra kroppar. Nästa lager omsluter astralkroppen. Den speglar alla minne, allt det vi upplever genom livet. Det lagras även nutid och framtider. Astral kroppen är omsluten av mental kropp som reflekterar det medvetna sinne, logik, intellekt och det aktiva tänkande som pågår i hjärnan. Runt mentalkroppen ligger det eteriska kroppen som speglar inre övermedvetna sinnet.

Aura kanalisering

Kanalisering är en djupare andlig vägledning där kommunikationen sker genom det Högre Jaget som förmedlar information från medvetanden och andevärldar. Svaren förmedlas genom ord, bilder samt energiöverföring. Jag kanaliserar aura genom att koppla upp mig till mitt högsta ”Jag” och genom hjälp av mina guider och hjälpare. Jag tolkar din aura färger och målar de. Jag talar om ditt skyddsdjur , vägleder dig och räknar ut din livsväg på ditt personliga nummer.

 

/Kontakta mig :

 

 

 

 

 

 

 

tillbaka

 

 

 

©  Nanna. Healing För Dig/ All rights reserved. ©