Luna Light

 

 

Månljushealing renar och skyddar dig från negativa energier

den är en mild men kraftfull healing.

Månens påverkar  vårt fysiska välbefinnande

den helar även dina känslor och fisiska kropp.

 

 

 

 

 

©  Nanna. All rights reserved.