Ljus och färger

 

Ljus består av elektromagnetiskt energi, en energi som möts både partiklar och våglängder. Allt i naturen har någon typ av elektromagnetisk utstrålning, även växter, djur och människor . När ljuset bryts genom  spektrum framträder färger, och varje färg, varje färgnyans, har sin egen våglängd. Detsamma gäller för oss - vi är barn av samma ljus, var och en med sin egen våglängd. Ljuset finns i varje cell i kroppen. Vi utstrålar också färger, vår så kallade aura, som många har förmågan att se , färgerna är levande energi och förmedlar harmoni eller disharmoni beroende på de ackord de bildar precis som toner i musik kan göra. Färg och toner hör samman.

 

tillbaka

 

 

 

 

©  Nanna. All rights reserved.