Den Lilla Arkans kort gäller dem mindre, mer omedelbara av livets läxor

De är indelade i 4 sviter med 10 kort i varje. Sviterna är:

Stavar: styrda av elementet Eld. Dessa står för energi i allmänhet, framför

allt sexuellt energi (Yang, eller sen manliga aspekten) , intuition, insikt och aktivitet.

Bägare, styrda av elementet Vatten. Den återspeglar vår inre emotionella verklighet.

De omfattar kärlek, känslor, samspel i relationer och sexuell energi /yin eller den

kvinnliga aspekten ).

Svärd, styrda av element Luft. Korten återspeglar våra andliga eller mentala tillstånd,

processer eller attityder . Svärdskorten visar oss även vilka energier vi använder för att

forma våra liv.

Brickor, styrda av elementet Jord. De pekar på vår  yttre, materiella, fisiska verklighet.

Till denna hör sådant som hälsa, kroppen, vår föda, våra kläder, ägodelar, ekonomi,

fattigdom och rikedom. Det yttre speglar  det inre.

 

 

© Nanna. All rights reserved.