Lemurian Kristall & Energi Healing

 

Lemuria var en gammal civillsations som har funnits före Atlantis tid, ett land belägen i Indiska och Stilla Oceanen som förstördes för 25000 år sedan. Lemuria använde i sitt dagliga liv kraft direkt från kosmos som var mycket till nytta men kunde även skapa mycket skada och kaos om den inte användes med ren kärlek och i syfte av allas bästa.
Alla Lemurianer var jämn lika och hade likvärdig rätt till all gemensam egendom. Det var mycket andliga människor som kommunicerade ofta via telepati. Lemuria hade en president som heter Mura och som styrde detta land . Mura hade kontakter med andra kosmiska civilisationer. Han hade många studenter som studerade på initierings akademi och lärde sig om kosmiska lagar. En av hans studenter var Osiris som senare grundade en initierings akademi i Egypten.

Under Lemurians tider Kalifornia var en del av deras mark där Lemurianer byggde en stor under jordisk stad som heter Telos. Telos talar om Lemurians historia . Lemuria var ett enormt område där det nu finns Stilla Havet, Hawaii, Påsk öarna, Australien, Nya Zeeland, Kalifornien, västra USA och British Columbia i Kanada. Lemurianer har bott i 4-e dimention och hade förmåga att gå över till tredje dimensionen. De kom till jorden från andra galaxer. Lemuria kallades ett jordisk paradiset.

Folket i Telos var mycket tekniskt avancerad civilisation. De hade otroligt transportsystem. Det interna systemet består av vinden och elektromagnetiska släde. Människor reste mellan underjordiska städer i elektronisk tåg runt 300 mil per timme. Lemurianer levde ca 20-30 tusen år men såg ut som 30-40 år.

Det sägs att Lemuria var människans ursprung land. För 25 000 år före Kristus, Atlantis folk beslutade att förstöra Lemuria och konstruerade konst gjord jordens gravitations störning som orsakade i sin tur meteor regn vilken förstörde Lemuria och landet sjönk inom 24 timmar. Innan Lemuria sjöng prästerna varnade Lemurian om närmade sig katastrof. Lemurians folket hann flytta undan till Telos heliga saker och skydda många människor. Mycket av arbetet utfördes med hjälp av helande energin, och prästerna beskyddade folk med egen aura för att spara människor eteriska kroppar. 200 människor blev räddade. Under de sista dagarna av Lemurians existens Lemurianer programmerade kristaller med avsikt om försoning. Tack vore det Lemuria existerar idag i en annan dimension. Präster i Lemuria visste att de skulle gå under tillsammans med hela civilisationen och samlade därför all kunskap i bergskristaller som de sedan begravde i marken för att information om Lemuria skulle bevaras. Idag används kunskaper om Lemuria Kristall och energi som gör denna historia levande på nytt.

Lemuria Kristall healing och Lemuria energi healing är en behaglig healing som återställer balans och harmoni i kroppen. Renar din aura på djupet och balanserar alla chakra nivåer.

 

 

tillbaka

 

 

 

 

© Nanna. All rights reserved.