Eterisk Kristall Healing

 

  Eterisk kristall healing är en mycket kraftfull healingsform och hjälper på ett kärleksfullt  sätt vid emotionella,

psykiska och fysiska problem. Vår kropp innehåller stora mängder kiseldioxid i form av flytande kristaller.

Den största ansamlingen finns i hjärnan, men kristaller finns också i blodplasman och i
nervsystemet. Detta kan vara en orsak till att vi reagerar så lätt på kristaller.
Människan kan använda kristaller för att balansera sig själv. Kristallens svängning
förändras inte. När vi håller i kristallen förändras istället vi genom att vår vibration
successivt närmar sig kristallens för att slutligen komma i harmoni med den. Vi blir
mer avslappade och känner hur det är att vara i full balans. I meditation är detta
speciellt påtagligt. Vi upplever en behaglig fördjupning när vi kompletterar
meditationen med att hålla i en kristall.
Med hjälp av kristaller kan vi bland annat vidga vårt medvetande, aktivera vår
intuition, skärpa sinnen och intellekt, fokusera våra helande förmågor, stärka vårt
nervsystem och våra energifält. Kristaller har visat sig ha en stark effekt på energifält
som omger vår kropp. När våra energier råkat i obalans kan vi använda kristaller för
att korrigera och återställa harmonin. Uppstår en blockering i energifälten påverkas
organen som kommer ur balans. Vi känner oss trötta och kraftlösa och blir lätt sjuka.
Om vi med hjälp av kristaller löser upp blockeringen och för tillbaka balanserade
energier, stimuleras återuppbyggnaden av energifälten och nya celler kan börja
bildas i vår kropp.

Chakrabalansering med kristaller

Chakrabalansering är en healings metod som syftar till att harmonisera kroppens
energier genom chakras centra. Ett bra sätt är att balansera chakra med kristaller som är programmerade med ljus

 irespektive chakra för att förstärka chakrabalansering. Kristallen har en väldigt jämn frekvensnivå och när vi är

nära kristallen så får vår kropp samma frekvens som den kristall vi använder.
Chakrabalansering löser energi blockeringar, ökar välbefinnande, stärker
immunförsvaret, reducerar stress och ökar inre energi. Kristaller koncentrerar, lagrar
och överför energier av olika slag och korrigerar och återställer harmoni i kroppen.
Människan har sju olika chakra i sin kropp som kallas energicenter.
Chakrabalansering innebär att man undersöker och behandlar chakrasystemet. Vårt
chakra påverkas av våra tankar och känslor och det är lätt att chakra hamnar i
obalans. Obalans kan vi känna på den fysiska, emotionella eller psykiska planen. En healaer kan
läsa av chakra obalans och se hur personen fungerar fysisk och känslomässigt.
Eftersom chakran är knutna till färger kan även kristallfärg terapi användas.
Kristallhealing innebär att kristaller & stenar i olika färger används i förebyggande och
behandlande syfte vid fysiska och psykiska problem. Denna terapi system har en
lång historia och har praktiserats bland annat i Indien för tusentals år sedan.
Människan liksom kristaller utstrålar spektrums färger såsom; violett, indigo, blått,
grönt, gult, orange och rött. De sju spektrums färger motsvarar var och en chakra färg

 Chakra Stenar
1. Rotchakra: Röd hematit, granat, röd jaspis,
falköga, svart turmalin,
bärnsten
2. Navelchakra: Orange karneol, månsten, bärsten
3. Solar Plexoschakra: Gul citrin, bärnsten, pyrit, gul
jaspis
4. Hjärtchakra: Grön rosenkvarts, malakit,
aventurin, jade, bärnsten
5. Halschakra: Blå/turkos sodalit, akvamarin, blå
kalcit, amazonit, bärnsten
6. Pannchakra: Indigo fluorid, safir, bärnsten
7. Kronchakra: Vit/violett ametist, bergskristall,
ametrin, bärnsten.
 

 

 

Tillbaka

©  Nanna. All rights reserved.